PC-dugnaden for Ukraina

Lene Trehjørningen. Foto Knut Yrvin. CC BY-SA 4.0

Dugnaden er i regi av dataforeningen  NUUG  (Norwegian UNIX User Group). Dugnadens hovedmålsetning er å innføre en digital læringsplattform med dataprogram på morsmål. Gratis programvare og universell tilgang til IKT vil hindre digitale klasseskiller. Donert utstyr vil bli transportert ned, koblet opp og kjørt i gang med opplæring.

Dugnaden består av 5 faser. Fase 1 og 2 består av å samarbeide med en skole i Perechyn. Aktivitetene blir å klargjøre og tilrettelegge for mottak av digitalt utstyr. Kartlegging av behov og videre fremdrift gjøres i samarbeide med skolen. Videre vil det gjennomføres en testfase for opplæring og utvikling av ønsket funksjonalitet. Fase 1 og 2 planlegges i 2023.

Fase 3-5 er en oppskalering av prosjektet utover 2023. Her er målsetningen å implementere løsningen fullt ut ved samarbeide med skolemyndighetene regionalt i Ukraina. Planlagte regioner er Tsjernihiv og Kharkiv.

Man etablerer en god prosess med rutiner for;

  • Mottak, installasjon og testing av utstyr
  • Drift og vedlikehold av den digitale løsningen.
  • Opplæring i sikker bruk ved en åpen løsning
  • Erfaringsutveksling