Foto

Dugnadsfolk fra PC-Aid til Ukraina
Foto: Knut Yrvin. Lilly Sødal, Malin Bruland, Kjell Arne Rekaa. CC BY-SA 4.0

Prosjektet PC-Aid for Ukraina er ledet av dataforeningen NUUG som i 2024 feirer 40 jubileum. 


NUUG-styret:

Styremedlemmer:

    Peter N M Hansteen (leder)
    Thomas Hansen (nestleder) 
    Knut Yrvin (styremedlem)
    Jon Petter Bjerke (styremedlem)
    Malin Bruland (styremedlem)

Varamedlemmer

    Johnny A. Solbu (vara 1)
    Eskild Hustvedt (vara 2)
    Ivar Thokle Hovden (vara 3)

Sekretariatet

    Thomas Gramstad
    Jon Petter Bjerke 


Nuugs nettside:

https://nuug.no/